مطالب

افتتاح پایگاه بسیج آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

افتتاح پایگاه بسیج آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

افتتاح پایگاه بسیج آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع).

 همزمان با هفته بسیج پایگاه بسیج آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع) بعد از نماز ظهر و عصر با حضور جمعی از فرماندهان بسیج ناحیه و مسئولین آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع) و فرماندهان پایگاه های بسیج روستاهای همجوار و زائرین امامزاده یحیی(ع) رسما افتتاح گردید.

1394/9/6