مطالب

قدم های آسمانی

قدم های آسمانی

قدم های آسمانی.

ایستگاه صلواتی آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع) در راستای طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی سازمان اوقاف و امور خیریّه در ورودی شهر رضویه بر پا گردید

 

 

1394/9/27