مطالب

غبارروبی آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

غبارروبی آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

همزمان با هفته وحدت مراسم غبار روبی در آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع) برگزار شد.

 

1394/10/6