مطالب

تعویض گل های ضریح

تعویض گل های ضریح

همزمان با هفته وحدت گل های ضریح امامزاده یحیی(ع) تعویض گردید.

همزمان با هفته وحدت ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد(ص) و حضرت امام صادق (ع) گل های ضریح مطهر امامزاده یحیی(ع) تعویض گردید.

 

 

1394/10/6