مطالب

عرض تسلیت مسئولین آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

عرض تسلیت مسئولین آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع)

با نهایت تاسف درگذشت داور و قاری بین المللی قرآن کریم را به تمام بازماندگان و جامعه قرآنی تسلیت می گوییم.

از طرف مسئولین و خادمین آستانه مبارکه امازاده یحیی(ع)در گذشت قاری بین المللی قرآن کریم جناب آقای حاج حمید رضا عباسی فرزند گران قدر حجت الاسلام بهاءالدین عباسی خادم بزرگوار آستانه مبارکه امامزاده یحیی(ع) را به همه بازماندگان و جامعه قرآنی کشورعرض مینماییم.

1394/10/18